Når vores kære bliver alvorligt syge, ændrer det vores liv. Som pårørende kan det være svært at huske at passe på sig selv, fordi al tid og energi går til at tage sig af den syge. Nu har satspuljemidler sikret økonomisk støtte til, at borgere i de kommende år kan deltage i mestringskurset “LÆR AT TACKLE hverdagen som pårørende”. Randers Kommune søger derfor nu frivillige med erfaring som pårørende til langvarigt syge, der kunne tænke sig at være instruktører på kurserne.