Venstre byrådsmedlemmerne Claus Omann Jensen, Anders Buhl Christensen, Lars Søgaard, Christina Kjærsgaard, Kathrine Fruelund, Louise Høeg, Christian Brøns, samt de to Dansk Folkeparti repræsentanter Frank Nørgaard og Susanne Nielsen burde pr. 5. april 2018 ikke længere være en del af Randers Byråd.

Landets eneste uafhængige domstol har nemlig, på nævnte dato, dømt ovennævnte personager for at have begået en alvorlig overtrædelse af den kommunale styrelseslovs

Det var nemlig en alvorlig forbrydelse, da lokale Venstre og Dansk Folkeparti fjernede den konservative Daniel Madie, Beboerlistens Bjarne Overmark og Velfærdslistens Kasper Fuhr Christensen fra deres udvalgsformandsposter tilbage i år 2015.

Normalt giver forbrydelser en straf eller sanktion. Paradoksalt nok får ingen af ovennævnte borgerlige byrådsmedlemmer nogen straf for deres griseri og urene trav, hvor de med fuld overlæg huggede hovederne af de tre udvalgsformænd.

Hovedrystende er det, at Venstres og DFs dårlige moral belønnes med, at kommunekassen betaler sagens omkostninger for de ni lovovertrædere og deres medsammensvorne.

Vi har klart brug for indførelse af en sanktionsbestemmelse med en afskrækkende effekt, som forebygger en forbrydelse af den art, som vi har set her i Randers (og hos tosserne i Slagelse).

En sanktion med god afskrækkende effekt til at undgå ulovlige omkonstitueringer kunne f.eks. være, at dømte byrådsmedlemmer mister deres valgbarhed i fire år, fra det tidspunkt den endelige domfældelse sker (hvor ankemuligheden er forpasset!), samt lovovertræderne tillige må forlade deres sæder i byrådssalen.

Ved indførelse af en sådan sanktion ville dømte politikere ikke kunne stille op ved førstkommende kommunevalg. Mon ikke det ville gøre ondt på ovenstående ni byrådsmedlemmer og deres partiforeninger, hvis byretsdommen i april måned betød at ”de ni” tidligst kunne opstille ved kommunevalget i år 2025, samt de måtte udtræde af Randers Byråd pr. 5. april 2018. Mon ikke sådan en trussel fremadrettet ville kunne bidrage til at byrådsmedlemmer afholder sig fra bevidst at løbe fra noget så helligt som den underskrevne politiske konstitueringsaftale.

Foreslåede sanktionsbestemmelse skal især ses som et tiltag for mere anstændighed og bedre politisk moral i fremtidens byrådsarbejde; ikke kun her i Randers, men i det ganske land. Jeg nævner igen de politiske tosser fra Slagelse.

Derfor. Lad os få lovmæssig mulighed for, at  der fremadrettet  kan gives politisk karantæne til konstituerings-aftalebrydere!

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre