I år bliver det torsdag 17. maj kl. 16.30 at Randers Naturpleje- og Kogræsserforening sætter deres økologiske sortbæltet gallowaykvier på græs

 

Det sker på det kommunale areal lige før Boldsen på modsatte side af Toldbodgade. Der kommer også nogle kreaturer fra en økologisk malkekvægsbesætning, som skal hjælpe med at afgræsse arealet i nogle måneder. Her udfører foreningen naturpleje via afgræsning med kvæg og slår under hegnet med le.

De tilses hver dag på skift af medlemmerne, om der er strøm på hegnet, vandet er ok, og om de har det godt. De får hver en kop koslik, valset korn eller kraftfoder for at få en god kontakt til dem”, fortæller Solveig Sørensen fra Randers Naturpleje- og Kogræsserforening.

Medlemmerne har mulighed for at købe noget godt velhængt kød 1/8 eller 1/4 kødandel. Kvierne bliver nødslagtet på arealet, så de undgår at skulle bindes og køres levende på det lille slagteri, hvor kødet hænger i 18 dage på køl. Slagteren finparterer kødet og fordeler det i poser med en seddel, så det er meget let at få i fryseren.

“Kvierne undgår at blive stresset, og høj dyrevelfærd er vigtig for medlemmerne. Det er også muligt kun at være med til at tilse dyrene eller at være støttemedlem. Foreningen får også ét års lam og har afholdt mange spændende arrangementer som f.eks. kokkeaftener, lekurser, om partering, forskellige foredrag og ture”, beretter Solveig Sørensen.

Byøkologisk Forum satte foreningen i gang og har erfaringer siden 2006. Alle er meget velkommen torsdag 17. maj kl. 16.30, og det er også muligt at blive medlem.