Der er bekymring for økonomien på en række skoler i Randers Kommune, blandt andet på Vestervangsskolen.

Det fremgår af skolernes handleplaner, der i dag behandles i Børne- og familieudvalget.

På Vestervangsskolen skriver forældrebestyrelsen, at man har to store håndtag at trække i – fyring af personale – og hjemtagelse af elever fra specialområdet.

Derudover forventer man at lukke skolens kantine.

Bestyrelsen er på den baggrund bekymret for, at flere vil søge mod privatskolerne.