For første gang er 100 af de danske kommuners bedste og mest innovative løsninger inden for klimatilpasning og modvirkning af klimaforandringer blevet samlet. Og to projekter fra Randers er med.

De 100 løsninger er blevet samlet i Realdanias publikation, Klima100, der netop er offentliggjort.

Fra Randers er Klimatilpasningsprojektet i Vorup, Storkeengen, kommet med i kategorien klimatilpasning ved åer, vandløb og søer, mens Randers Kommunes samarbejde med Finderiet er med i kategorien social indsats og fællesskaber.