Jeg havde torsdag den 17. maj et indlæg/læserbrev, hvor jeg beskrev nogle af de tossede ting, der er afledt af “Den nye skolestruktur”, den måde den blev effektueret på, og de skrækscenarier som kan ligge i fremtiden, hvis holdningen til folkeskolen ikke nytænkes. Indlægget/læserbrevet var møntet på de politikere, der under skolestruktur-debatten påberåbte sig økonomisk ansvarlig og rettidig omhu, samtidig med at de ikke ville lytte til hverdagens eksperter såsom lærere, pædagoger, skoleledere og borgere.

Meningen med mit indlæg var ikke at provokere men at få de “ansvarlige politikere” på banen med svar til os borgere, der er bekymrede for vores børns fremtid.

Jeg havde regnet med en del modstand og debat, som jeg tidligere har oplevet, men tavsheden var larmende. Hverken de “ansvarlige politikere” deres partier eller deres normale debattører har taget til genmæle, ej heller forsøgt at hive mig ud af min vildfarelse. Og dette gælder ikke kun mit indlæg men også andres kritiske indlæg/læserbreve.

Jeg undrer mig en del over dette, og hvad det mon bunder i.

Er det fordi, at jeg, desværre, har fuldstændig ret i, at man ikke vil prioritere vores folkeskole og vores børns fremtid og dermed vores alles fremtid. Og vil man forsøge at tie sandheden ihjel?

Er det fordi, at man ved at hjemtage børn fra specialtilbud pga. økonomiske hensyn kommer på kant med både serviceloven og Børnekonventionen, hvor det klart er beskrevet, at økonomi aldrig må komme før barnets tarv, og at man derfor er kommet ud på meget tynd is?

Eller er politik kommet så langt ud, at man ikke tør indrømme, at man har taget fejl, og at man må tage ansvaret for sine handlinger på bekostning af stemmer og politiske økonomiske ben?

Er partiernes og de “ansvarlige politikeres” spindoktorer gået på ferie?

Hvorfor den larmende tavshed?

Tag nu ansvar for jeres handlinger, og hvis i har taget fejl, så indrøm det dog og lav jeres beslutninger om. Det er menneskeligt at fejle men ikke at indrømme og lære af sine fejl, er simpelthen hovmod og tåbeligt. Lad være med at sætte jeres egen ærekærhed over borgernes ve og vel. Tag ansvar, lav ordentlige løsninger som er langtidsholdbare, og som ikke bare “dækker jer ind” i den periode, hvor i sidder i byrådet.

Ole Gynther Heibøll Sørensen
Medlem af Velfærdslistens styregruppe
Tjærbyvej 99
8930 Randers NØ