Der kommer ikke til at ske trafikale ændringer i Hospitalsgade i Randers.

Kommunen har gennemført en trafiktælling i Hospitalsgade som et led i en evaluering af de ændringer af vejens status, som blev vedtaget i 2016.

Politi og vejmyndighed er enige om, at trafikken efter ændringerne ser ud til at fungere tilfredsstillende.

På den baggrund har et flertal i Økonomiudvalget besluttet at Hospitalsgades nuværende funktion som almindelig bygade med en hastighedsbegrænsning på 50 km/t opretholdes.