Folkeskolerne i Randers Kommune skal rejses, ikke kvæles.

I mange år er folkeskolerne i Randers Kommune bevidst blevet underbudgetteret af byrådsflertallet. Ikke sært, at skolerne gik ud af år 2017 med et underskud på 15,2 mio. kroner.

Mandag den 11. juni skal byrådet tage stilling til handleplaner på folkeskoleområdet. Igen igen handler skoleplaner om besparelser, ikke om udvikling.

Vedtager byrådsflertallet fremlagte handleplaner ”smager skole-medicinen bl.a. af”: ”Hjemtagelse af elever i specialklasser og færre visiteres hertil (økonomisk begrundet!), vikardækning beskæres, færre lærer og pædagogtimer, kantinedrift nedprioriteres, materialekonti neddrosles, SFO bemanding mindskes, holdtimer afskaffes/mindskes, mindre efteruddannelse af personale. ”

Udvalgsbehandlingen viser, at Venstre og Dansk Folkeparti selvfølgelig igen er klar til at forringe vores børns skolegang, og desværre ser det ud til, at det nyslåede borgmesterparti Socialdemokraterne også strammer yderligere hos vores folkeskolebørn.

Vi kender alle følgende tekst fra en kær julesang: Når du strammer garnet, kvæler du jo barnet.

I de seneste år er garnet omkring vores folkeskoleelevers budgetter blevet strammet mere end godt er, og skolebørnenes læring lider heraf. Aktuelt ses den kedelige tendens, at stadig flere forældre stemmer med fødderne ved at melde deres børn på privatskolerne; er nok også en konsekvens af skolelukningssagen!

Radikale Venstre stemmer klart Nej til handleplanerne på skoleområdet. Det er på høje tid at folkeskolerne rejses, den langsomme kvælning må høre op; NU!

Tænkes der på vores børns læring og fremtidsudsigt er det meget uansvarligt, hvis de økonomiske handleplaner stemmes igennem mandag den 11. juni. Radikale håber socialdemokraterne besinder sig, og viser at borgmesterpartiet reelt vil en ny politik; også på skoleområdet.

Lad os i fællesskab rejse vores børns folkeskoler!

 

Mogens Nyholm
Byrådsmedlem
Radikale Venstre Randers