Takket være efterårets budgetforlig, hvor V & DF vedtog at øge anlægsinvesteringerne indenfor idræt med fem millioner i både 2018 og 2019, kan vi nu i det nye byråd glæde os over at kunne bevilge endnu flere midler til en række gode projekter. Det har været en spændende og lærerig proces i det politiske hjul, hvor jeg i Venstre har siddet med ved bordet siden Venstres oplæg til budgettet.

Jeg er glad for at vi i byrådet efter drøftelser med idrættens organisationer nu kan bakke op om idrætslivet ved at sikre bedre faciliteter til de små idrætter som roning, kano, kajak og for aktive borgere i alle aldre i de enkelte lokalsamfund, hvor foreningslivet spiller en vigtig social rolle. Det bliver interessant at følge ombygningen af lokalerne i Assentofthallerne, så de lokale borgere kan få mere glæde at nye idrætstilbud i tidssvarende rammer. Endvidere etableres et godt lokalt aktiv i Kristrup med anlæg af kunstgræsbane, hvor udesæsonen nu får et boost med mere aktivitet og motion til følge.

Særlig glad er jeg for at vi støtter projektet med nyt Klubhus på Stevnstrup Stadion, hvor I.F. Alliancen i flere år har driblet med udvidelsesplaner for byens fodboldfaciliteter i trange lokaler og renovering af nedslidte omklædningsrum. Den knap 50 år gamle bygning står ikke mål med den store tilflytning Stevnstrup har præsteret i de sidste 10 år med befolkningstilvækst på 40%. Det er dog overgået af tilvæksten af både drenge og pige spillere i fodboldklubben, hvilket jo er endnu et stærkt bevis på at klubben fortjener at blive belønnet for det gode foreningsarbejde.

Rigtig mange Stevnstrup borgere bakker op om klubben og traditionerne på byens stadion. Et frisk bevis er den ugelange sommerfest, der netop er overstået med aktiviteter hver dag for borgere i alle aldre. Igen i år et stort tilløbsstykke hvor nytilflyttere får den ægte Stevnstrup ånd ind under huden og hvor de indfødte møder friske tilflyttere. Jeg håber med disse oplevelser i frisk erindring at det nye klubhus kan samle hele byen hele året rundt og være en flot markeringen af I.F Alliancens 50 års jubilæum i 2019.

 

Anders Henrik Jensen

Byrådsmedlem for Venstre