Hospitals- og lokalpsykiatrien holder den årlige ”Huset i bevægelse” dag onsdag 13. juni og Serapions-Ordenen ved Logen Navitas har i år doneret et beløb, så det er muligt at uddele gratis smooties til alle

 

Dagen er en dag hvor patienter og behandlerne trækker i ens T-shirt og gir den gas med motion og samvær. Der planlægges bla. zumba, folkedans og samarbejdsøvelser – det man ude i ”samfundet” kalder teambuilding.

“Det er vigtigt at aktiviteterne får patienterne ud af sygdoms konteksten og bibringer dem nogle gode grin – særligt når personalet fjoller… Et godt grin er uendeligt meget værd som et supplement til den daglige medicin”, fortæller Jette Søgaard.

For at gøre dagen ekstra spændende planlægger personalet på afdelingen at gentage sidste års absolutte hit – nemlig en ”tuk-tuk” salgsvogn med gratis smooties til alle de ca. 70 deltagende patienter.

Serapions-Ordenen ved Logen Navitas, Kristrupvej 23 – har i år doneret 5.000 kr. så det igen er muligt at uddele gratis smooties til alle – også patienter der er ekstra udfordrede og ikke kan/vil bevæge sig væk fra de trygge daglige omgivelser. ”Tuk-tuken” kan nemlig komme overalt på afdelingen og endog køre ind i de enkeltes stuer om nødvendigt.

 

Fokus på velgørenhed

“Midlerne vi donerer stammer fra indsamlinger blandt brødrene og vi vægter derfor uegennyttige aktiviteter som er besjælet med begejstring og engagement – og det oplever vi virkelig her – så vi er glade og stolte af at yde et bidrag til ”huset i bevægelse” dagen”, siger Johan Platz.

Brødrene i Logen Navitas kombinerer socialt samvær/kammeratskab/netværk med frivilligt meningsfyldt humanitært arbejde – og stræber efter at man får et rigere og mere positivt liv.

Under mottoet ” Serapions brødre har et rigere liv ” mødes brødrene landet over en aften om ugen i vinterhalvåret.

Serapions-Ordenen er en af Danmarks ældste Ordener, stiftet i 1888. Det er den største, rent danske broderorden, helt uden tilknytning til udenlandske ordener og interesser.

Der er i dag 20 selvstændige loger fordelt over hele Danmark. Ordenen har ca. 800 medlemmer på landsplan – heraf godt 60 i den lokale loge, som holder til i den markante hvide bygning på Kristrupvej 23.

Ordenens arbejde bygger på etiske, humanitære og filantropiske værdier, dybt forankret i den kristne danske kulturarv – med et ønske om at hjælpe og støtte hinanden og vore medmennesker.