I Finansloven for 2018 blev det besluttet at sætte VVM-undersøgelser for udbygning af E45 Østjyske Motorvej mellem Vejle og Randers N i gang.

Nu er vejdirektoratet klar til at indlede arbejdet, fremgår det af en pressemeddelelse.

VVM-undersøgelserne starter op før sommerferien på strækningen Vejle-Skanderborg S og på strækningen Aarhus N-Randers N, mens strækningen fra Aarhus S-Aarhus N først starter op efter sommerferien.

I VVM-undersøgelserne bliver støjgener, natur og miljø undersøgt, og det klarlægges, hvordan en udbygning af motorvejen vil påvirke miljøet.