Ny smart løsning på rutebilstationen og ”byen til vandet”.

Der er sagt og skrevet en del om rutebilstationen i Randers. Senest med stort anlagte artikler i Randers medierne, hvori man som læser meget fint bliver introduceret til nogle forslag til, hvordan og eventuelt hvor rutebilstationen skal fungere og ligge i fremtiden.

Jeg forstår godt, at alle de jeg siden har talt med om emnet, og det er relativt mange, har den opfattelse, at stationen BLIVER flyttet eller som minimum bliver lavet meget om.

For god ordens skyld vil jeg gerne sige, at der ingenlunde er taget nogen beslutninger endnu. Vi er i det politiske udvalg blot lige blevet informeret om de samme facts og spekulationer, som man kan læse i medierne. Det er vi blevet, fordi vi som politikere er så privilegerede, at vi kan spørge dygtige fagfolk om råd og hjælp og uddybende analyser om de emner, vi synes. Således gjort om rutebilstationen som en del i ”byen til vandet” analyserne.

Men inden vi begynder at flytte eller ombygge stationen alt for meget, med de fordele og måske især med de ulemper det måtte have, så foreslog jeg en anden løsning på mødet. Jeg har bedt embedsværket om at regne lidt på den løsning. Det er en løsning, hvor vores nuværende effektive station forbliver, men hvor den overdækkes på en smart måde (det er der ikke spalte plads til at skrive om her), så den tilgodeser ”Byen til vandet” super godt.

En løsning der også indbefatter, at vi sender en bold videre til DSB om at sikre en bedre forbindelse mellem rutebilstation og togstation.

Med de løsninger der er på bordet nu, ser jeg gerne, at stationen forbliver, hvor den er, som det kraftcenter af mennesker, ca. 8.000 hver dag, der kommer ind til vores helt centrale kerne af Randers by.

Daniel Madié
Gruppeformand for Konservative
Randers Byråd