Manglen på ansøgere til SOSU-uddannelserne er et problem for velfærdssamfundet.

Det mener Randers Social- og Sundhedsskoles direktør, Maria Dyhrberg Rasmussen, som gennem længere tid har oplevet en tiltagende udfordring med at tiltrække elever.

Hun hilser derfor regeringens nye kommissorium, der skal afdække rekrutteringsudfordringerne på sundheds- og ældreområdet, velkomment.

Ifølge direktøren er manglen på medarbejdere i sundhedssektoren et samfundsproblem, som skal løses i samspil mellem stat, institutioner, arbejdsgivere og faglige organisationer.