Nu skal konsekvenserne ved at udvide motorvejen E45 fra to til tre spor på strækningen fra Randers Nord til Aarhus Nord, undersøges.

Det er Vejdirektoratet, der har startet en VVM-undersøgelse af den cirka 35 km lange strækning fra Randers til Aarhus.

Første skridt er en offentlig idé- og forslagsfase.

Her opfordres borgere, virksomheder, interesseorganisationer og andre til at komme med forslag og synspunkter, som kan indgå i det videre arbejde.

VVM-undersøgelsen skal beskrive og vurdere de plan-, natur- og miljømæssige samt de trafikale og økonomiske konsekvenser af motorvejsudbygningen.

Det samme gælder forholdene for de berørte borgere og lodsejere i området, oplyser Randers kommune.