Så kan der igen fyres op i grillen i Randers, Norddjurs, Syddjurs og Favrskov.

For de seneste dages regn har betydet, at man de fleste steder har ophævet afbrændingsforbuddet, der har været opretholdt det meste af sommeren på grund af tørke og ekstrem brandfare.

Beredskab & Sikkerhed havde ellers meldt ud, at forbuddet indtil videre ville gælde til fredag.

Men onsdag er risikoen for brande er mindsket så meget, at forbuddet skal ophæves.

I hele Østjylland er det nu kun Anholt der fortsat har afbrændingsforbud.