I Randers har Børnehuset Birkebo på Viborgvej i sommer været igennem en større ombygning, som blev indviet i denne uge.

Med ombygningen har Birkebo slået flere små rum sammen til et stort lokale – et multirum – midt i børnehuset.

Det har skabt bedre sammenhæng på tværs af institutionen, så både vuggestue- og børnehavebørn kan samles og udfordres motorisk.

Det understøtter samtidig børnehusets arbejde med motorik og bevægelse.

“Vi har fået skabt en bedre udnyttelse af vores arealer og et rigtig godt børnemiljø,” siger pædagogisk leder Sussi Eva Steenfeldt.