Jeg er opmuntret af Jens Kristensen, direktør for Erhverv Randers, der i sidste uges avis kom med et meget veloplagt og velplaceret ønske til Randers – såvel borgere, virksomheder, kommune og organisationer – om at stole og tro mere på egne evner og fordele. Og et ønske om at droppe ”tudekiksen”.

Opmuntret til at slå fast, at det vil være et kardinalpunkt for Konservative i Randers, at kommunen også i 2019 har et lokalt erhvervsråd – Erhverv Randers.

Det vil vi kæmpe for, og vi håber at få andre partier med.

Regeringen har fremsat et storstilet udspil til ny erhvervsfremme politik. Det rummer en række søde bolcher, men også sure…  Der er ikke plads i disse spalter til at beskrive hele udspillet. Blot vil jeg tage op, at vores lokale Erhverv Randers vil få trange kår, hvis forslaget udrulles som fremsat. Det vil betyde, at Randers kommune skal afsætte flere midler til erhvervsfremme. Og det vil konservative gå efter ved budgetforhandlingerne.

Vi mener, det er vigtigt, da netop det lokale erhvervsråd kender behovene hos Randers-virksomhederne bedre end andre. Det er naturligt nok også det lokale råd, der bedst kan være talerør for Randers i forhold til kommunale såvel som nationale erhvervspolitiske beslutninger og udspil.

Sidst men ikke mindst er Erhverv Randers en medlemsbåret organisation, hvilket giver et styrket mandat til at præge udviklingen indenfor erhvervsfremme i Randers-virksomhedernes favør.

Vi skal ikke sætte vores lys under en skæppe i Randers. 

 

Daniel Madié
Gruppeformand for Konservative i Randers byråd
Natskyggevej 12
8920 Randers NV