Randers Fælleselevråd har taget hul på et nyt år, hvor de skal sætte fokus på folkeskolen. Det skete til et arrangement, hvor det nye formandskab blev valgt. Fælleselevrådet er de randrusianske elevers talerør til byrådspolitikerne

 

Skoleårets første møde i Randers Fællesråd er netop afholdt. Her mødte repræsentanter fra alle folkeskoler i Randers Kommune op. Fællesrådet er det sted, hvor elever kan diskutere og vende forskellige emner, som de efterfølgende kan tage op med byrådet.

Formanden for Skole- og uddannelsesudvalget, Steen Bundgaard, talte til mødet, hvor han fortalte eleverne om deres betydning for alle skoleelever i kommunen.

“Randers Fælleselevråd er meget vigtigt, fordi I ligesom os, som byrådspolitikere, er valgt af andre. I repræsenterer jeres skole, og I repræsenterer eleverne på jeres skole. Sammen repræsenterer I alle elever i Randers Kommunes skolevæsen. Og det er 8.000 elever, så I har en vigtig opgave i at repræsentere så mange, ” sagde Steen Bundgaard i sin tale til eleverne.

Randers Fælleselevråd startede deres arbejde sidste år, og det nyvalgte formandskab skal nu føre arbejdet videre. De skal vise, at de er et organ, der både kan fortælle, hvad der fungerer godt på skolerne, og hvor der er behov for ekstra opmærksomhed og forbedringer.

Og lige netop det at give sin stemme til kende er vigtigt ifølge Steen Bundgaard.

“Når I siger eller udtaler jer om bestemte ting i folkeskolen, er det vigtigt, at vi som politikere tager tingene alvorligt. Det er nemlig jer, der er ude i skolerne. Det er jer, der ved, hvad der sker på skolerne. Så vi politikere skal lytte til jer, ” sagde Steen Bundgaard.

 

Nye ildsjæle træder ind i formandskabet

Et nyt år i fællesrådet betyder også et nyt formandskab, som skal stå i spidsen for fælleselevrådet et år frem. Det blev Daniel Mortensen fra 9. klasse, som blev valgt som formand af de andre elever i fællesrådet, og han lægger vægt på, at alle skal føle sig hørt i fællesrådet.

“Vi får meget indflydelse gennem fællesrådet. Vi når længere ud end vi ellers gør i vores eget elevråd. Derfor kan vi gøre en forskel – en stor forskel. Sidste år sad jeg også i formandskabet som næstformand. I år er jeg blevet valgt som formand, og jeg vil gerne være endnu mere engageret i den rolle. Jeg vil være elevernes talerør. Alle skal have lov til at komme med deres mening, og jeg vil lytte til dem, ” siger den nyvalgte formand for Randers Fællesråd, Daniel Mortensen.

Det nye formandskab, som består af fire elever, starter med det samme deres arbejde med at være de randrusianske elevers talerør til politikere.

Det er elever fra 6.-10. klasse i kommunens folkeskoler, som udgør Randers Fælleselevråd. Foruden Daniel Mortensen består det nyvalgte formandskab af eleverne Adias Tautkus, Maria Schmidt Rasmussen og May Kyaw.