I forbindelse med en sparerunde har Region Midtjylland besluttet ikke længere at betale for seks afgange på rute 230, der kører mellem Hobro og Randers via Fårup.

Der er tale om afgange, der kun kører internt i Randers Kommune.

Kommunen kan vælge at fortsætte uændret med kørslen med de seks afgange, at ændre kørslen eller helt at nedlægge den.

Nu indstiller forvaltningen, at de seks afgange ændres fra faste afgange i køreplanen til flexbusafgange, når de overdrages til Randers Kommune. Det vil medføre en udgift på cirka 200.000 i 2019.

Overdragelsen er planlagt til januar.