I forbindelse med anlæggelse af en ny fjernvarmeledning og regnvands- og spildevandsledning lukker Verdo Varme og Vandmiljø Randers midlertidigt Fladbrovej i begge retninger ved Niels Ebbesens Vej. Lukningen af Fladbrovej sker fra torsdag den 27. september om aftenen til tirsdag den 2. oktober om morgenen. Trafikken bliver lagt om ad Gl. Viborgvej og Kjølvejen i begge retninger.

Trafikanter, der benytter Fladbrovej, vil fra på torsdag skulle køre ad andre veje. Et gravearbejde fra både Verdo Varme og Vandmiljø Randers betyder, at Fladbrovej midlertidigt lukkes, og trafikken omlægges ad Gl. Viborgvej og Kjølvejen i begge retninger. Omlægningen af trafikken sker fra torsdag den 27. september kl. 18 til tirsdag den 2. oktober kl. 6.

På blot fem dage skal de to lokale forsyninger nå at krydse Fladbrovej med tre ledninger. For at det kan lykkes inden for tidsrammen, arbejdes der døgnet rundt.

Projektleder fra Verdo Varme, Allan Amby, fortæller: ”Vi har valgt at arbejde i døgndrift for at sikre, at de trafikale gener bliver mindst mulige. Vi er godt klar over, at beboere tæt ved gravearbejdet kan opleve gener.”

Ole Søby, projektleder ved Vandmiljø Randers siger: ”Lukningen af Fladbrovej i begge retninger er den hurtigste løsning, og det giver vores entreprenører tid og plads til at arbejde mere effektivt. Ved at lægge arbejdet hen over en weekend, sikrer vi, at det nødvendige gravearbejde giver færrest trafikale gener.”

Vandmiljø Randers har som forstadie til den kommende separatkloakering i Neder Hornbæk anlagt ny spildevands- og regnvandsledning i Niels Ebbesens Vej. Krydsningen af Fladbrovej er første etape, og trafikanter på Fladbrovej kan forvente, at vejen senere hen i en periode indsnævres, da kloakarbejdet skal videre fra krydset Niels Ebbesens Vej ad Fladbrovej.