Der er kommet en masse påstande om budgetaftalen, især om hvor Socialdemokratiet står i forhold til vores valggrundlag!

Der er ikke meget sandhed i påstandene, men det er da rigtigt, at vi ikke nåede i mål med hele vores valgprogram i løbet af det første ¾ år.

Det er vi ikke overraskede over, det havde vi heller ikke forventet.

Men vi har ikke veget en tomme fra de løfter, der er forudsætningen for vores fremtidige arbejde – i byrådet:

  • Vi vil tage ansvar og søge det brede forpligtende samarbejde
  • Søge de bredest mulige flertal i byrådet
  • Optræde med ordentlighed i både ord og handling

Men det er der andre, der ikke tager lige så alvorligt, som vi gør.

Ovenstående har så den betydning, at vi indgår aftaler med dem, vi tør tro på holder ord.

Så – nu ser vi tiden an med de bedste forventninger om, at der er flere at forhandle med om et år, og som vil bruge tiden indtil da til at vise, at de evner andet end at pege fingre.

Svend Bak
Formand for den socialdemokratiske fællesledelse i Randers Kommune