Den trængte økonomi på Regionshospitalet Randers og Aarhus Universitetshospital skal drøftes i regionsrådet i dag.

En opfølgning tidligere på året viste, at der i Aarhus forventes et merforbrug på 77 mio. kr., og i Randers imødeses et merforbrug på 25 mio. kr.

I dag ventes regionsrådet at tage en orientering om udfordringerne til efterretning.

Derudover indstilles det, at administrationen inden årets udgang fremlægger en sag om de økonomiske udfordringer i budget 2019 på de to hospitaler.