Randers Kommune, Randers Regnskov og Danmarks Naturfredningsforening har indledt et samarbejde om at crowdfunde i alt 100.000 kroner til et projekt for en række truede sommerfugle i “Volk Mølle Bakker” – herunder den sjældne og rødlistede sommerfugleart Okkergul Pletvinge.

Kommunens øvrige naturarealer vil også blive screenet for at se, om der er behov for at ændre naturplejen andre steder.

Randers var med i opløbet i naturfredningsforeningens konkurrence om Danmarks bedste sommerfugleprojekt, og derfor har Danmarks Naturfredningsforening stillet sin crowdfunding-platform til rådighed.