Randers Byråd har på mødet den 11. oktober vedtaget Randers Kommunes budget for 2019-2022. Det blev godkendt med 26 stemmer for og fem stemmer imod. Nu vil Byrådet kigge fremad med ny vision også

 

Budgetaftalen, som Socialdemokratiet, Venstre, Dansk Folkeparti og Konservative, blev enige om i september, er nu vedtaget og Randers Kommunes budget for 2019-2022 er dermed fastlagt. Det besluttede Randers Byråd på mødet 11. oktober. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten, Radikale Venstre og Enhedslisten

Med aftalen om budgettet for 2019-2022 er der i særlig grad sat fokus på investering i nogle af kommunens basisfunktioner – blandt andet midler til sagsbehandling på familieområdet og byggesager, digital infrastruktur, et autismetilbud i Langå, gratis psykologhjælp til 20-25-årige, genopretning og vedligehold af vejnettet, samt byggeri af to nye daginstitutioner.

Samtidigt er der taget et stort skridt i retning af, at sikre det økonomiske grundlag for etablering af Klimabroen. Broen er et afgørende element i realiseringen af det ambitiøse byudviklingsprojekt Byen til Vandet. Et projekt, der henover de næste mange år skal være lokomotiv for den videre udvikling af Randers by og kommunen som helhed.

 

Ny vision

Samtidig med at byrådet har vedtaget budgettet er der også vedtaget nye politikker indenfor de forskellige udvalgsområder. Randers Byråd har vedtaget en ny vision og seks politiske målsætninger, der tilsammen sætter retningen for Randers Kommunes arbejde frem mod 2022. Visionen blev godkendt med 26 stemmer for og fire stemmer imod. Imod stemte Beboerlisten, Socialistisk Folkeparti, Velfærdslisten og Enhedslisten. Radikale Venstre undlod at stemme.

Visionen for Randers er at der skal være muligheder for alle – alle skal med og alle kan bidrage. Og der skal være vækst og udvikling – Randers Kommune skal være et attraktivt sted at bo, arbejde og drive virksomhed. Det er overskrifterne i Randers Byråds nye vision “Vi tør gå nye veje”, der blev vedtaget på byrådsmødet 11. oktober.

“Randers Kommune skal også fremover være en kommune, som er attraktiv at bo og drive virksomhed i. Derfor skal vi turde gå nye veje og sætte klare mål for, hvordan vi vil nå dem. Jeg er derfor utrolig glad for, at vi har besluttet den retning, som Randers Kommune skal arbejde efter frem mod 2022,” siger borgmester Torben Hansen.

 

Seks politiske målsætninger viser vejen
Sammen med visionen har byrådet vedtaget seks politiske målsætninger: Byen til Vandet, Flere i uddannelse eller beskæftigelse, Flere skal mestre eget liv, Attraktiv bosætningskommune, Attraktiv erhvervskommune samt Grøn og bæredygtig udvikling. Målsætningerne er den kurs, som Randers Kommune vil styre og prioritere efter, og de har stor betydning for den måde, Randers Kommune arbejder på.

“Når vi har en målsætning om, at flere skal mestre eget liv, så har det fx betydning for, hvordan forvaltningen samarbejder med borgere om at komme i uddannelse eller beskæftigelse. Og når vi fremhæver Byen til Vandet, sender det et klart signal om, at det er her vi i særlig grad vil prioritere den langsigtede planlægning og byudvikling,” siger Torben Hansen.

Ved siden af den overordnede vision og de overordnede politiske målsætninger, er byrådet lige nu i gang med at vedtage nye politikker for fagudvalgene som fx kulturpolitik og sundhedspolitik. Disse politikker beskriver, hvad fagudvalgene har fokus på med henblik på at udmønte visionen.

Både vision og politikker træder i kraft fra januar 2019.