Som formand for Landdistriktsudvalget er jeg utrolig glad for, at der i budgetforliget blev plads til at forlænge den digitale infrastrukturpulje som V og DF oprettede i tidligere budget. I Landdistriktsudvalget arbejder vi aktivt og målrettet på at bringe bredbånd ud til så mange borgere i landdistriktet som muligt. Det arbejde har i min optik været succesfuld, ikke mindst takket være sidste års budget hvor V og DF afsatte kr. 4 mio, og vi får nu, takket være det nyligt vedtagne budgetforlig, hvor indsatsen fik tilført yderligere kr. 2 mio, mulighed for at fortsætte arbejdet med at få bredbånd til endnu flere.

Vi ved fra udvalgets rigtig mange besøg i landdistriktet, at ordentlig internet er et helt centralt parameter i forhold til at tiltrække nye og fastholde nuværende borgere i landdistriktet. Vi er som sagt nået langt, og helt konkret har vi gennem den kommunale indsats været med til at muliggøre bredbånd for små 4000 adresser i landdistriktet. Vi er dog ikke i mål, og de tilførte midler skal være med til, at vi får endnu flere borgere i landdistriktet koblet på den digitale motorvej.

Tak til DF, C og Socialdemokratiet for samarbejdet i forhandlingerne.

 

Lars Søgaard

Randers Byråd (V)

Formand Landdistriktsudvalget

Medl. Udviklingsudvalget