I forbindelse med elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Lindholm har Viborgvej ved stadion slået et krumspring. Det skal nu rettes ud og derfor lukkes vejen for trafik fra 13. november kl. 19.00 til 19. november kl. 6.00

 

“Vi er nu så langt med arbejdet på Viborgvej, at vejen skal omlægges til dens fremtidige forløb.

Det betyder, at Viborgvej bliver spærret for vejtrafik”, oplyser Banedanmark i en meddelelse til beboerne på Viborgvej

Arbejdet består af affræsning af eksisterende asfalt, sætning af kantsten for cykelsti og fortov,

montage af støttevægselementer langs Viborgvej 5 og 7, opbygning af vejkasse samt asfaltarbejde.

Desuden ombygges lyskrydset ved Water and Wellness.

Efter genåbning af Viborgvej 19. november vil der være færdiggørelsesarbejder, som ikke

forventes at genere trafikken nævneværdigt. Byggepladsen ved Viborgvej forventes ryddet i starten

af det nye år.

I perioden mellem 13. og 19. november udfører vi vores arbejde i døgndrift. Der vil opstå støjgener

fra vores maskiner særligt i forbindelse med affræsning af asfalt. Vi beklager de gener, som vores arbejde kan betyde for vores naboer”, oplyser Banedanark videre.

 

Omkørsel af Parkboulevarden

Mens Viborgvej omlægges vil der være omkørsel ad Parkboulevarden, som bliver genåbnet for

vejtrafik i denne uge. Begge broerne får endeligt slidlag i foråret 2019.

Banedanmark forsøger så vidt muligt at mindske generne for både naboer og trafikanter og

informerer løbende om anlægsarbejdet via breve, sms´er, hjemmeside og facebook.