For 30 år siden så FDF Museet i Randers dagens lys. Der gik nogle år før en gammel idé blev ført ud i livet og i 1988 slog museet dørene op for første gang

 

Da idéen skulle søsættes blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af tre tidligere førere/ledere og man ville nu gå i gang med indsamlingen af gamle effekter, for at skabe et museum.

“Når først tanken har meldt sig, er det vigtigt at få et indsamlingsarbejde sat i gang, for det vil være få, der ved oprydning får den tanke, at deres gamle ting kan have interesse for andre end dem selv”, fortæller Jean Seeberg.

“En bevægelse som FDF, der har eksisteret i mere end 115 år, vil være i den situation, at mange ting er smidt væk og anden og tredje generation af førere/ledere er ved at forsvinde”.

Som det kan ses af besøg på FDF-museet, er det lykkedes at få en samling som stadig forbedres, da der stadig kommer både gamle og nye ting.

God vilje – men hvor skal effekterne opbevares? Det stod straks klart, at der hurtig ville opstå et opbevaringsproblem. Så der forestod en opgave med at finde egnede lokaler.

Penge var der ingen af, så problemet var stort. Men heldigvis havde Teknisk Skole en

ingeniørgang med nogle hylder, som ikke skulle bruges mere. Så her blev den første spæde start lagt, i efteråret 1988.

 

FDF Museet i de første lokaler

En vigtig ting for et museum er, at man kan dokumentere hvor og hvornår effekter har været brugt. Der fandtes ikke noget egnet kartotekssystem, som umiddelbart kunne bruges. Så der måtte udarbejdes et system, der samtidig var så fremsynet, at det også kunne overføres til EDB-behandling, når det blev aktuelt – hvilket også lykkedes, da alt i dag bliver registreret på computer, efter en manuel registrering.

Selvom indsamlingen i begyndelsen gik langsom, varede det ikke længe før der var indsamlet 800 genstande. Heldigvis var der nogle aktive pensionerede førere, som påtog sig det store arbejde at sortere og registrere alting.

“Arbejdet var ikke altid lige morsomt. Det var et kælderlokale uden dagslys og uden varme. På et tidspunkt blev gulvet oversvømmet efter et kraftigt regnskyl, men heldigvis var alt lagt på hylder, så det betød kun, at der var et ordentligt oprydningsarbejde”, fortællere Jean Seeberg videre.

Selvom der blev lavet lidt udstilling, og der blev indbudt særligt interesserede til at besøge

museet, skulle der findes mere egnede lokaler, hvis museet skulle få nogen reel betydning. Der blev søgt mange steder, men stadig var det økonomien, der gav begrænsningerne.

“Indtil der ved et møde med bestyrelser i byen igen blev efterlyst lokaler, og forstanderen for Randers Kloster sagde, at han havde et stort loftlokale, der stod tomt”, fortæller Jean Seeberg.

Der blev med det samme truffet aftale om besigtigelse af lokalerne. De viste sig at bestå af et råt loft på ca. 250 m2, et tidligere værelse der var egnet til kontor og ikke mindst, et lille godt toilet.

Vigtigst var dog, at Klosterets bestyrelse var indstillet på at stille lokalerne til rådighed mod en rimelig betaling for lys, vand og varme.

“Det sidste dog med en vis modifikation, idet der ikke var varme i det store lokale”, siger Jean Seeberg med et smil.

På disse vilkår blev man hurtig enige om at få sat lokalerne i en sådan stand, at de kunne bruges.

Arbejdet med istandsættelsen begyndte september 1991. Heldigvis var der flere, som var villige til at yde en frivillig arbejdsindsats. Der gik mere end 800 arbejdstimer før lokalerne kunne indvies 24. april 1992.

I 2009 blev museet udvidet med endnu to rum, så det samlede areal i dag er oppe på 300m2.

“Der er ingen tvivl om, at det frivillige børne- og ungdomsarbejde i Danmark har en utrolig betydning for mange menneskers udvikling. Derfor er disse organisationers historie også vigtig for at forstå udviklingen i samfundet. Ikke mindst for et idebetonet arbejde er det vigtigt at kunne finde tilbage til sine rødder for at blive fastholdt i det, der var formålet for arbejdets start”, mener Jean Seeberg.

Udover at kunne dokumentere og beskrive FDF og FPF´s historie har museet en opgave i at fungere som idesamling for nuværende ledere og fungere som et naturligt sted for kredsene at søge hen for at få et kendskab til FDF/FPF´s særpræg.

Jubilæet vil FDF Museet gerne fejre med en reception, lørdag 27. oktober kl. 10-12.