Hvis man måler fem forskellige ting hos et menneske, kan man sige rigtig meget om, hvordan vedkommende har det. Og så kan man give en bedre behandling – og i nogle tilfælde endda slippe for unødvendige indlæggelser på sygehusene.

Det er udgangspunktet for et nyt værktøj, som er blevet til i et tværkommunalt udviklingsprojekt i Randers, Favrskov, Syddjurs og Norddjurs Kommuner samt Regionshospitalet i Randers.

Resultaterne har været så overbevisende, at Region Midt nu har besluttet, at værktøjet skal være indført i hele regionen inden udgangen af 2018.