I september viste en rapport, som ikke har været fremsendt til forvaltningen i Randers, at grunden Gl. Grenåvej 222 i Drastrup, hvor der tidligere har ligget en Q8-tankstation, er forurenet.

Nu har Iben Sønderup, der er næstformand i Miljø- og teknikudvalget i Randers Kommune, bedt om at få sagen på næste udvalgsmøde.

Hun har bedt om en mundtlig præsentation af Q8-rapportens resultater og en konklusion fra forvaltningen samt en status på, hvor langt forvaltningen er med evt. at påbyde oprensning af grunden.

Mødet i Miljø- og Teknikudvalget finder sted på mandag 22. oktober.