Randers FC stolt over at have modtaget Dansk Handicap Forbunds arbejdsmarkedspris

Randers FC blev på Dansk Handicap Forbunds kongres på Egmonthøjskolen i Hou tildelt forbundets arbejdsmarkedspris.
At prisen gik til Randers FC skyldes iflg. forbundet blandt andet, at den randrusianske fodboldoverbygning udviser rummelighed, nedbryder myter om mennesker med handicap og går forrest for at involvere folk med handicap i arbejdsmarkedet.
”Randers FC er en anderledes fodboldklub forstået derhen, at man bevidst har valgt at tage ansvar for at hjælpe der, hvor der er behov for hjælp. Samtidig tager man hånd om egne medarbejdere – det kan være mennesker, som bliver ramt af blodprop, ryglidelser eller andet, som man fastholder på arbejdspladsen, lød det bl.a. fra Inger Steen Møller, der overrakte prisen i sin egenskab af næstformand i forbundets social- og arbejdsmarkedspolitiske udvalg.

Alle med tilknytning til Randers FC inddrages i arbejdet for at gøre noget særligt. Det gælder både ansatte og spillere. F.eks. har man fælles måltider, hvor man får mulighed for at mødes på kryds og tværs,” sagde Inger Steen Møller.
Randers FC’s administrerende direktør Henrik Jørgensen var stolt over at modtage prisen.
”Vi er en virksomhed med mange meninger og holdninger, men er også en virksomhed med mange følelser involveret. De kommer til udtryk hver weekend, og det er en fantastisk følelse, når man vinder. Især når man står med medaljer om halsen eller har vundet pokalen. Denne her pris er på niveau med det største,” sagde Henrik Jørgensen i sin takketale, som han afsluttede med at rette en tak til alle dem, der i dagligdagen er med til at gøre hverdagen lettere for de handicappede, der kommer i Henrik Jørgensens og Randers FC’s hus.
I Randers FC er der i hverdagen tilknyttet 10 borgere i FC’s virksomhedscenter og syv fleksjobbere, ligesom man har en CSR-politik, hvor der afholdes en lang række CSR-projekter, hvor borgere på kanten af arbejdsmarkedet deltager – f. eks. veteraner og deres familier, børn, der mistrives samt “minipraktikanter”, som er børn med f.eks. Downs syndrom, autisme og udviklingshæmning.
Randers FC bidrager også med “Randers FC Fonden – Fodbold for Alle,” hvor familier med ondt i økonomien kan søge om fodboldkontingent, fodboldudstyr, tilskud til træningsture m.m..