Som et led i elektrificering af jernbanestrækningen mellem Aarhus og Lindholm har Banedanmark siden begyndelsen af året været i gang med at ombygge broerne over banen på Viborgvej og Parkboulevarden.

Banedanmark er nu så langt med arbejdet på Viborgvej, at vejen skal omlægges til dens fremtidige forløb. Det betyder, at Viborgvej bliver spærret for vejtrafik fra tirsdag den 13. november klokken 19.00 til mandag den 19. november klokken 6.00.

Banedanmark skal fræse eksisterende asfalt af, sætte kantsten op til cykelstien og fortovet, montere støttevægselementer langs Viborgvej 5 og 7, opbygge vejkassen og udføre asfaltarbejde. Desuden ombygges lyskrydset ved Water and Wellness.

Mens Viborgvej omlægges vil der være omkørsel ad Parkboulevarden, som blev genåbnet for vejtrafik i uge 42. Begge broerne får endeligt slidlag i foråret 2019.

Efter genåbning af Viborgvej mandag den 19. november vil der være færdiggørelsesarbejder, som ikke vil genere vejtrafikken nævneværdigt. Byggepladsen ved Viborgvej forventes ryddet i begyndelsen af det nye år.

Læs mere om anlægsarbejdet på banedanmark.dk/aarhus-lindholm eller på Facebook: Banedanmark – Elektrificering Aarhus-Lindholm.