I forbindelse med budgetforhandlingerne har der været fremsat tilkendegivelser om at lukke flere plejehjem og ændre status på ældreboliger.

Et af de plejehjem, der foreslås nedlagt, er Dronningborg Plejehjem. Jeg vil nu kalde det Dronningborg AKTIVITETSCENTER.

I løbet af en ganske almindelig uge foregår der utroligt mange tiltag for at mobilisere de ældre. Det gælder både beboerne på plejehjemmet, de tilknyttede ældreboliger og ikke mindst pensionister, der bor i egen bolig i området, men som besøger plejehjemmet og dets faciliteter dagligt.

Som pårørende til en beboer i ældreboligerne har det slået mig, at der er meget lidt institutionspræg over både plejehjemmet og ældreboligerne. Ved besøgene fornemmer man, at der overalt hersker en god og kærlig tone, og at personalet ikke kun er ansatte. Det er dejligt at se, hvordan der bliver draget omsorg for de ældre og hygget om dem.

Det er tydeligt, at politikerne kun har kigget på regnearket. Jeg syntes, de skulle komme ud af deres lune og trygge kontorer og se, hvad der sker i den virkelige verden. Bl.a. taler man for tiden meget om, at man skal forebygge ensomhed for de ældre. Det skal bl.a. ske ved, at de aktiveres og kommer ud og møder andre. Det er jo netop det, der sker nu på Dronningborg AKTIVITETSCENTER.

Hver dag er der fælles måltider i cafeen. Det er både for beboerne på plejehjemmet og ældreboligerne, men også mange fra nærområdet kommer dagligt og får en sludder, mens de spiser. Derudover er der hver uge faste aktiviteter. De kan være sangcafe, fortæller café, gymnastik, ture ”ud i det blå”, besøg af babyer og kæledyr. Eller som et af de sidste tiltag hvor man besøger andre plejehjem og får genbesøg.

Beboerne i de tilknyttede plejeboliger har stor glæde af disse tiltag. I stedet for at sidde alene bag gardinerne sørger personalet for, at de bliver inddraget i de aktiviteter, der foregår. Denne positive indflydelse fra personalet vil forsvinde, såfremt budgettet godkendes i den nuværende form. Så bliver kontakten for disse beboere kun med et udekørende plejepersonale, der er tilknyttet andre centre. De vil på ingen måde kunne opnå de sammen positive resultater, som et fast tilknyttet personale kan.

Jeg vil hermed opfordre politikerne til at komme ud og se, hvordan et virkeligt velfungerende plejecenter arbejder. Jeg håber dermed, de kan se bort fra regnearket og få øje på menneskerne bag tallene. Nok siger regnearket, at der kan spares penge, men det fortæller ikke noget om de menneskelige omkostninger, der ligger bag.

 
Viggo Jensen
Kollerupvej 15
8930 Randers NØ