Voruphuset åbnede lørdag i det, der tidligere var Vorup Skoles store gymnastiksal og musiklokaler. Lokalerne har gennemgået en kraftig renovering og ombygning det sidste halve år, og er nu igen klar til at åbne for borgerne. Det skete, da borgmester Torben Hansen lørdag den 10. november kl. 11.00 klippede snoren over til det nye samlingssted for borgerne i Vorup.

Ejendomsservice under Randers Kommune har stået for planlægning af renoveringen og ombygningen i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af 9 frivillige, der ved borgermødet den 15. juni 2017 tilkendegav, at de gerne ville deltage i planlægningsprocessen. Det har været et godt samarbejde, der nu har resulteret i en bygning med en stor idrætssal med scene, 4 møde- /undervisningslokaler med tilhørende køkken og et opholdsrum.

Voruphuset ejes fortsat af Randers Kommune, der står for udlån af idrætssalen med tilhørende omklædningsfaciliteter. De øvrige lokaler og udendørsområdet udlånes/udlejes af ”Voruphusets Venner”, der vil står for den daglige drift af dette.

Voruphusets Venner er en almennyttig forening opbygget af et repræsentantskab. Som medlem optages foreninger og institutioner, der vil arbejde for foreningens formål.

Medlemmer af Voruphusets Venner kan låne mødelokaler og udendørsområder gratis, så der skulle blive gode muligheder for at lokalerne igen kan blive samlingspunkt for det lokale område og lokale foreningsliv.

Efter borgmesteren klippede snoren på Lønstrupvej 10, var der aktiviteter de efterfølgende par timer.

Thomas Michelsen var forbi med et kamera og fik et par ord fra borgmesteren:

Indvielse Voruphuset

Voruphuset åbnede lørdag i det, der tidligere var Vorup Skoles store gymnastiksal og musiklokaler. Lokalerne har gennemgået en kraftig renovering og ombygning det sidste halve år, og er nu igen klar til at åbne for borgerne. Det skete, da borgmester Torben Hansen i dag lørdag den 10. november kl. 11.00 klippede snoren over til det nye samlingssted for borgerne i Vorup.

Posted by Din Avis Randers on Saturday, 10 November 2018