Forvaltningen i Randers Kommune, der har foreslået plejehjemmene i både Havndal og Dronningborg lukket, skal nu ikke have mange roser for påhittet.

Plejehjemmene er begge steder fuldt ud besatte af tilfredse brugere, og der er tilmed ventelister, hvilket i sig selv burde være garanti for deres fortsatte eksistens.

Hvem finder dog på at lukke en institution, som der er brug for?

Samtidigt ved vi, at der fremover bliver flere ældre og desuden, at med flere ældre vil der også være flere, der er mere behandlingskrævende?

Altså bliver der brug for flere plejepladser fremover – ikke færre.

Argumentet for lukning er, at små lokale institutioner er dyrene i drift end større institutioner.

Dermed skulle der være en besparelse i at flytte beboerne hen på andre af kommunens større institutioner.

Samfundet bør nok snarere acceptere, at det er i orden, at det er dyrere at drive institutioner i oplandet – ellers affolkes yderområderne, hvilket absolut ingen har interesse i?

Så længe at lokalsamfundet og borgerforeningerne sørger for, at de lokale institutioner er fyldt op, at der er børn nok i skoler, børn nok i vuggestuer, ældre nok i ældreinstitutioner, skal man da ikke røre ved det men derimod understøtte og gøre det bedre.

Det ville være en helt anden situation, hvis de lokale brugere fravalgte deres lokale institutioner ved at f.eks. belægningsprocenten gennem længere tid faldt til et kritisk niveau f.eks. 80%,

– ja så ville der være en svær opgave for forvaltning og byråd – ikke før.

Simon Ødegaard Simonsen (V)
Folketingskandidat Østjyllands Storkreds