Banedanmark er i gang med at teste det sikringsanlæg, der er blevet udskiftet i forbindelse med sporombygningen mellem Langå og Hobro.

Ud over testen foregår der også enkelte restarbejder på strækningen.

Der kommer derfor en del reduktioner i togdriften i en periode efter, at den nye køreplan træder i kraft den 9. december.

Fra den 9.december og frem til og med den 2. februar vil der ikke køre lyntog mellem Aarhus og Aalborg.

Når sikringsanlæggene i Randers, Fårup og Hobro skal tages i brug, kræver det en spærring døgnet rundt fra den 29.januar til den 3. februar klokken.

Der køres med togbusser mellem Langå og Aalborg i denne periode.

Fra den 3.februar kører togene igen efter de normale køreplaner mellem Aarhus og Aalborg.