I knap et år har jeg været medlem af Randers byråd, og op til flere gange er jeg blevet kaldt økonomisk uansvarlig. Men hvordan defineres økonomisk ansvarlighed? Og skal “spare” partierne virkelig have patent på denne definition, for at kunne forsvare fuldstændig vanvittige, og umenneskelige prioritering?

Mandag d. 10 december skal der på byrådsmødet, besparelser på forskellige forvaltningsområder, på bordet. Noget af det der skal tages stilling til er, hvorvidt plejehjemmene i Havndal, og Dronningborg skal lukkes. Lukning af plejehjemmene vil have flere konsekvenser, herunder vil det b.la. Betyde tvangsflytning af en gruppe af vores ældre medborgere. Herudover vil en lukning af plejehjemmene, betyde færre plejehjemspladser i fremtiden. Plejehjemslukningerne kommer på bordet, som følge af budgetforligspartierne budgetaftale (V, S, K og DF).

Plejehjemmene er ikke det eneste der skal tages stilling til. I forligspartiernes budgetaftale, skal der spares 0,5% på kommunes serviceudgifter. Dette vil betyde forringelser for rigtig mange borgere i Randers kommune. B.la. Står klub 85 til at miste 25% af deres budget – Havndal tandpleje står til lukning – Randers kommunes tilskud til forsamlingshuse vil blive reduceret til det halve. Og her ser vi altså kun toppen af isbjerget.

Personligt finder jeg det IKKE økonomisk ansvarligt, at behandle Randers kommunes borgere uværdigt. Økonomisk ansvarlighed handler om, at vi skal hjælpe de af vores borgere der har brug for det, inden problemerne vokser sig for store. På den måde, kan vi være økonomiske – OG menneskeligt ansvarlige.

Jeg håber at vi mandag d. 10/12, er et flertal, der vil vise ansvarlighed overfor Randers Kommunes borgere.

 

Frida Valbjørn Christensen

Medlem af Randers byråd

Enhedslisten