Et flertal af politikerne i Randers Byråd, går indtil videre ind for at spare på to plejehjem i Randers og Havndal – men der er råd til at have dem, mener politikere

 

Der skal findes 15,1 millioner i Omsorgsudvalgets nye budget for 2019, derfor lægger et flertal op til, at man nedlægger plejehjemdelen på Aldershvile i Havndal og Dronningborg Plejecenter. Men der er faktisk penge nok til at bevare de to steder, mener blandt andet Velfærdslisten.

“Ifølge forvaltningens spareplan hentes der 22,3 millioner kroner i forskellige besparelser. Det koster 5,85 millioner at bevare Dronningborg Plejecenter og én million at bevare Aldershvile. Altså er der nok penge i budgettet til at bevare disse”, siger Kasper Fuhr Christensen.

Ifølge budgettet er der altså 7,5 millioner i overskud ved besparelserne og det koster 6,85 millioner at bibeholde de to tilbud til de ældre i Havndal og Dronningborg.

“At de vil lukke de to steder synes jeg er helt utilstedeligt”, siger Kasper Fuhr Christensen.

Men hos socialdemokraterne mener formand for Omsorgsudvalget Fatma Cetinkaya ikke at regnestykket er entydigt.

”Vi skal kigge længere frem end blot til 2019, og det, der er i spil er besparelserne på 0,5 procent, demografireguleringen og det nye friplejehjem. Det er udgifter i årene fremover, og det skal vi forholde os til her og nu”, siger hun.

 

 

De ældre lades i stikken, siger personalet

Det er nu Dronningborg Plejehjem, der er i spil, når der skal spares på omsorgsudvalgets budget i årene fremover. Og det vil gå ud over fællesskabet, mener personalet i Dronningborg.

Men det er nødvendigt at spare, mener Fatma Cetinkaya, fra socialdemokraterne.

”For halvandet år siden besluttede Venstre og DF at oprette et fripejehjem, ud fra de oplysninger, de havde dengang. Men nu har der vist sig et behov for at spare på budgettet, samtidig med at der kommer en demografiregulering. Det til sammen gør, at vi bliver nødt til at kigge på, hvor vi skal spare. Og det kan blive Dronningborg”, siger Fatma Cetinkaya.

”Der kan blive tale om at nedlægge plejehjemsdelen i Dronningborg – ikke ældreboliger med kald. Vi skal derfor have revisiteret de ældre i plejehjemsdelen, men den er en proces, der skal foregå i et ansvarligt tempo. Derud over skal vi have omplaceret de ældre, der er brugere at brugerhuset til andre tilbud i området – for eksempel Rosenvænget”, siger hun.

Men at rive de ældre ud af en sammenhæng og et fællesskab er uanstændigt, mener blandt andet sygeplejerske på Dronningborg plejecenter Maiken Flarup

“Vi ødelægger de ældres mulighed for at være sociale i vores brugerhus. Det er ikke kun plejehjemsbeboerne, der rammes, men alle ældre i hele Dronningborg”, sagde hun ved det netop afholdte borgermøde.

Det var her Velfærdslisten, bakket op af Beboerlisten, fremlagde deres beregninger for det overskud de mener, er til stede for at bevare de to plejecentre.

Maiken Flarup har været på Dronningborg Plejecenter i knap tre år og hun mener, det vil gå forholdsmæssigt ud over de ældre, der dagligt bruger stedet samtidig med at de ældre, der bor i plejecentret, vil miste det netværk de har på stedet. Her mødes gamle kammerater og kærester fra Dronningborg-området mange år efter skoletiden, og det er med til at højne livskvaliteten, mener hun.

”Der kommer hver uge 265 borgere hos os. Og Dronningborg er noget særligt. Jeg er tom for ord. Det kan vi ikke være bekendt overfor de ældre. Vi river dem op med rode. Mange har boet i plejecentret i mange år – en enkelt har boet her siden 1980, det kan man ikke byde ældre mennesker. Vi ødelægger deres mulighed for at være sociale – vi overlader ældreboligerne til en udegruppe og så er kampen mod ensomhed tabt. Politikerne tænker ikke på, at vi skal ud at finde nye lokaler til de ældre til aktiviteter, og vi skal ud at investere i flere biler og flere cykler, for at nå rundt til de ældre. Og jeg mener, at de ældre, der ikke har pårørende, bliver frataget deres eneste mulighed for at være social”, siger hun.

 

Revisiteres

Politikerne skal kigge på forvaltningens forslag om lukningen og en besparelse på 0,5 procent. Men de ved endnu ikke, hvordan det skal gøres. Det forslag, der er blevet offentliggjort, er kun et forslag fra forvaltningen, der har fået til opgave at finde penge på budgettet. Og et forslag som politikerne på baggrund af høringssvar og kommentarer fra folk, skal forholde sig til.

”For mig handler det om at træffe den rigtige beslutning med respekt for de ældre og personalet. Når vi beslutter noget, skal det gøres forsvarligt og vi skal tage de hensyn, der skal tages til de involverede. Vi holder møder og drøfter undervejs hvilken beslutning, vi skal træffe. Jeg gik til valg på at respektere de ældre, og det holdes jeg fast i. Jeg er utrolig ked af den situation, vi er i, og synes slet ikke, det er sjovt. Men som politiker er vi valgt til at træffe svære beslutninger, og det skal vi også stå på mål for”, siger Fatma Cetinkaya tydelig trykket.

Hun har stor tiltro til det dygtige og erfarne personale på forvaltningen, der laver de rigtige udregninger – udregninger som politikerne nu skal forholde sig til. Men intet er givet på forhånd, siger hun.

Flere partier og lister er altså imod besparelserne i Dronningborg – blandt andet de Radikale. Formand Poul Rubach skriver i en spydig kommentar i en pressemeddelelse til Din Avis at:

”Jeg er dybt imponeret over den teknologiske udvikling, der giver mulighed for at sidde på et kontor og regne sig frem til sundhedstilstanden hos befolkningen, helt uden at tilse de samme borgere”.

Velfærdslisten foreslår at så mange borgere, som muligt, hurtigst muligt at skrive til de ansvarlige politikere med deres kritiske røster, så alle kan blive hørt i processen. Og der lægges endvidere op til en demonstration foran det game Rådhus en halv time inden byrådsmødet 3. december.