Randers Byråd vedtog tidligere på efteråret en ny rygepolitik for de mange ansatte i Randers Kommune.

Den medfører, at det er slut med at ryge i arbejdstiden.

Nu er en plan for udmøntning af rygepoltikken klar. Her fremgår det, at de nye regler træder i kraft fra årsskiftet.

Baggrunden for politikken er visionen om et Røgfrit Randers 2025.

Målet er, at Randers Kommune gennem en forstærket indsats på forebyggelses- og rygestopområdet opnår en væsentlig nedsættelse af andelen af dagligrygere i år 2025.

På nogle arbejdspladser er der etableret særlige områder, hvor det hidtil har været tilladt at ryge.

Disse indretninger vil blive fjernet eller anvendt til andet formål som konsekvens af den nye rygepolitik. Sagen behandles i kommunes økonomiudvalg på mandag.