Daniel Madié og Det Konservative Folkeparti i Randers Kommune har inviteret justitsminister Søren Pape Poulsen til Randers. Han besøger byen på mandag 3. december

 

Besøget vil starte ved Randers’ største folkeskole, Vestervangskolen, hvor der vil være

rundvisning, spørgsmål og dialog med skolens personale. Besøget af en folkeskole er

højaktuelt, da der på Christiansborg netop nu forhandles om folkeskolens fremtid, og

hvordan folkeskolereform kan justeres.

Derefter vil besøget rykke mod den befærdede E45, hvor randrusianere i årevis har

oplevet markante støjgener. Et besøg, der ligger i forlængelse af, at Det Konservative

Folkeparti netop har fremsat forslag om at etablere en sundhedspulje på to mia.

kroner til at nedsætte støjgener langs de danske statsveje.

Ministeren vil være på Vestervangsskolen i en time fra kl. 11. for derefter at drage mod Myntevej, hvor borgerne er plaget af støj fra motorvejen.