Hvis børn har problemer med træthed og hovedpine, når de læser, kan det skyldes samsynsproblemer.

Det er konklusionen på et forskningsprojekt fra to lektorer fra Optikerhøjskolen på Erhvervsakademi Dania i Randers. Forskningsprojektet er finansieret af Synoptik Fonden.

I samarbejde med Randers kommunens sundhedsplejersker er alle 0. og 6. klasses elever blevet screenet for samsynsproblemer og langsynethed. Det er over 2.000 børn i alt. Konklusionen på projektet kommer bag på de to forskere i optometri, Marianne Ledet Mågård og Ivan Nisted.

”Screeningsundersøgelse alene er ikke tilstrækkeligt til at identificere de børn, som er langsynede eller har samsynsproblemer. Til gengæld kan de fleste samsynsproblemer opdages hos skolesundhedsplejersken, hvis hun også tager højde for det enkelte barns gener som hovedpine og træthed ved skolearbejde,”  fortæller Marianne Ledet Mågård.

Samsynsproblemer forhindrer ikke børn i at lære at læse, men det kan reducere børnenes lyst til at øve sig i at læse på grund af gener som hovedpine og træthed.
”Vi ser samsynsproblemer som forhindringer på vejen til at blive en god læser, og da behandlingen oftest er succesfuld og kun varer 2-4 måneder, synes vi, det giver god mening at identificere disse børn, så de får mulighed for at få behandling,” forklarer Ivan Nisted.