Ifølge en ny undersøgelse, som YouGov har foretaget for Operation Julegaveregn, kan det gennemsnitlige danske barn se frem til gaver for ca. 1.100 kroner fra far og mor. Helt anderledes ser det ud for anbragte børn

 

På Rismøllegården håber man, at Operation Julegaveregn igen i år finder penge til børnene.

Julegaver for 1.100 kr. er gennemsnittet for et dansk barn. Det er mere end fem gange så meget som børn på danske børnehjem, som kan se frem til gaver for omkring 200 kroner. Og så viser undersøgelsen endda kun, hvad danske børn kan forvente sig fra mor og far. Gaver fra bedsteforældre, familie og venner kommer oveni. Da anbragte børn for manges vedkommende slet ikke har samme familiære eller sociale netværk, er den reelle forskel typisk endnu større.

Tallene bekræfter en lignende undersøgelse, som det private initiativ, Operation Julegaveregn, foretog i 2014. Beløbet til gaver på institutionerne er cirkulærefastsat og har siden 2007 ligget i samme leje, altså ca. 200 kroner for børn i den skolesøgende alder.

Danskernes julegavebudget står altså i skærende kontrast til det budget, børnehjemsbørnene får julegave for.

 

Gaver til børnene

Initiativet Operation Julegaveregn står derfor for 13. år i træk bag en indsamling, der forsøger at udligne den store forskel i julegavebudgettet. Initiativet samler penge ind, som bliver fordelt til julegaveindkøb af FADD – Foreningen af dag- og døgntilbud for udsatte børn og unge. Gaverne købes af børnenes venner, pædagoger eller af forstanderen på de pågældende børnehjem, og på den måde sikrer Operation Julegaveregn sig, at gaverne vælges med tanke på det enkelte barn.

På Rismøllegården i Randers modtog man sidste år en donation fra Operation Julegaveregn. Afdelingsleder Ulrik Søgaard Røgen Jørgensen er ikke i tvivl om, at initiativet og den ekstra opmærksomhed har stor betydning for børnene.

”Julen er for de fleste forbundet med lys, varme og glæde. Men sådan er det ikke for alle. Vi mange udsatte og for dem er december julen ikke altid er forbundet glæde. Heldigvis har vi gennem Operation Julegaveregn kunne give vores unge et lyspunkt og en mulighed for forsøde en til tider mørk hverdag. Det betyder meget mere, end man lige skulle tro, at den unge kan tage ud sammen med sin kontaktperson og inde det helt rigtige,” fortæller Ulrik Søgaard Røgen Jørgensen.

Han håber på, at centeret igen i år får mulighed for at give de unge den positive oplevelse.

For folkene bag Operation Julegaveregn er det vigtigt at kunne udjævne den forskel, der er mellem det gennemsnitlige danske barn og børnene, som Operation Julegaveregn giver gaver til. Ikke mindst fordi julen er så integreret en del af dansk kultur.

”Det handler ganske enkelt om normalitet. Om at være en del af gruppen. Anbragte børn bliver konstant mindet om, at de er anderledes i deres forudsætninger. Det er ekstra slemt i december, og det er medvirkende til andre sociale problemer,” siger Rasmus G. Kristensen fra Operation Julegaveregn.

 

Prioriterer

For Operation Julegaveregn handler det ikke om, at staten skal prioritere pengene anderledes. Pædagoger og omsorg er vigtigere end større julegaver, alligevel vil initiativtagerne gøre, hvad de kan for at børnene på børnehjemmene kan få nogle lidt større julegaver. Initiativets ambassadør, TV-værten Hr. Skæg, der selv har arbejdet med anbragte børn, inden han blev et kendt ansigt, mener, det handler om fællesskab.

”Det handler ikke om at bidrage til et forbrugerræs, som anbragte børn i forvejen, er tabere i. Det handler om at vise ungerne, at de betyder noget. At danskerne har omsorg for dem. Julegaven er et enormt stærkt symbol på den omsorg, og tilbagemeldingerne fra børnene taler deres eget tydelige sprog,” siger Hr. Skæg.

Ifølge undersøgelsen bruger ca. en tredjedel af de adspurgte forældre over 1.000 kroner på julegaver pr. hjemmeboende barn. Og ca. to procent bruger mere end 4.000 kroner.

Operation Julegaveregn er godkendt af indsamlingsnævnet. Alle arbejder frivilligt og hovedsponsoren, GaveFabrikken, afholder samtlige administrative udgifter således, at alle indsamlede midler går ubeskåret til de anbragte børn. Indsamlingen løber frem til 22. december.