Der er store geografiske udsving i, hvordan landets kommuner fordeler sig, når det gælder andelen af udsatte børn og unge.

Det viser en omfattende rapport fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd, som har undersøgt danske børn og unges velfærd og trivsel.

Kommunerne er inddelt efter en skala fra 0 til 16, hvor 0 er mindst, og 16 er mest socialt udsat.

Randers ligger 11 på skalaen, mens Syddjurs ligger 5, Mariagerfjord 6 og Favrskov 0. Norddjurs ligger 14 og ligger dermed i den mest belastede del.