Museum Østjylland står over for et stort problem.

Museet har nemlig mange medarbejdere i støttet beskæftigelse, der fratræder inden for en årrække.

Museum Østjylland beskæftiger pt. 16 medarbejdere i fleksjob, to i skånejob og fem i seniorjob.

De ordninger, som de i alt 23 medarbejdere er ansat i, er økonomisk attraktive for museet, fordi deres ansættelsesform rummer en betydelig andel af offentlig refusion.

Imidlertid betyder blandt andet ændret lovgivning og den generelle udvikling på arbejdsmarkedet, at de økonomisk attraktive ordninger ikke vil være gældende ved genbesættelse af stillingerne.

Det giver museet en betydelig økonomisk udfordring i de kommende år