Spørgsmålene står i kø som aldrig før. I 2015 stillede de randrusianske byrådsmedlemmer 134 spørgsmål til forvaltningen. I 2016 og 2017 var tallene henholdsvis 181 og 392, – mens der i de første ni måneder af 2018 blev stillet hele 431 spørgsmål.

Forvaltningen vurderer den samlede omkostning for forvaltningens besvarelse af spørgsmål til at være ca. 2 mio kr. for 2018. Det er rigtig mange skattekroner som for en dels vedkommende kunne bruges bedre.

71,87 % af tidsforbruget har forvaltningen samlet brugt på at besvare spørgsmål fra byrådsmedlemmet fra Beboerlisten og byrådsmedlemmet fra Velfærdslisten. Således angår 71,87 % af tidsbruget spørgsmål stillet af 6,45% af byrådets medlemmer.

Som byrådsmedlem har man ret til at stille spørgsmål til mangt og meget, – men en så voldsom spørgelyst fører ikke nødvendigvis tilsvarende ny viden med sig. Tværtimod kan den evige søgen efter fejl, hindre at kommunen udvikler sig i den fart den bør og som dens borgere fortjener.

Det må være hårdt at være de medarbejdere der igen og igen skal svare på kritiske spørgsmål og betvivles i deres sagsforvaltning.

I Venstre arbejder vi fortsat konstruktivt for Randers Kommune. Et nytårsønske herfra er at byrådet i 2019 sætter fokus på udviklingen af kommunen.

 

Christian Brøns, gruppeformand (V)

og Louise Høeg, Politisk ordfører (V)

begge medlem af Byrådet i Randers