Både formand og næstformand i Randers Talent & Elites bestyrelse siger farvel efter omorganisering

 

Nedlæggelsen af Randers Talent & Elites bestyrelse får personlige og ledelsesmæssige konsekvenser for hele det Team Danmark-baserede eliteprojekt i Randers Kommune.

Aflivningen af bestyrelsen er sket som følge af Randers Kommunes og Sundhed-, idræts- og kulturudvalgs (SIK) ønske om en omorganisering af eliteidrætten i Randers med alle væsentlige beføjelser – budget, bevillinger, Team Danmark-aftalen samt godkendelse af evaluering – liggende hos SIK-udvalget med Louise Høgh som formand og med direktør for sundhed, idræt og omsorg i Randers Kommune, Erik Mouritsen i chefstolen desuden med ansvaret for kultur og fritid og kulturinstitutioner..

Som andetsteds omtalt er Morten Arvidsson allerede på vej ud af døren som elitechef med definitivt farvel efter Sportsfejringen 1. februar, og nu melder også Lars Elkjær og Chr. Møller, der sad i elitebestyrelsen som henholdsvis formand og næstformand inden aflivningen, fra overfor kommunen.

De var ellers begge – set udefra – oplagte kandidater til pladser i det nye elite-koordineringsudvalg på posterne som repræsentanter for sportsrådet og uddannelsesrådet, men der bliver sagt pænt nej tak fra de to randrusianske lederprofiler.

Lars Elkjær, formand for Randers Tennis Club og konsulent i Dansk Tennis Union, er ked af de kommunale besparelser og omorganisering og melder fra til alt.

”Nu har jeg siddet som formand i tre år og brugt megen tid på det frivillige arbejde både i elitebestyrelsen og i tennisklubben. En plads i et sportsråd er ikke lige mig. Så hellere sige stop,” siger Elkjær, der er skuffet.

”For dette her er dårligt politisk håndværk. Man har ønsket mandatet på eliteområdet overført til SIK-udvalget, og byrådet har efterfølgende godkendt SIK’s oplæg, så fremover er det forvaltningen, der bestemmer,” siger Elkjær, der nu ser frem til at få en mindre presset hverdag.

”Jeg har ganske enkelt ikke tid mere. I lang tid har jeg været meget presset arbejdsmæssigt, og 24 timer i døgnet har længe ikke været nok for mig,” siger Elkjær.

 

 

Rystet over forløbet

Chr. Møller, der har været med i 12 år og deltaget i 46 af 48 elitebaserede møder og heraf alle fire i 2018, er rystet over forløbet omkring elitearbejdet i Randers.

”Den omorganisering er enormt dårligt håndværk. Og jeg forstår ikke politikerne. Til de fire møder i 2018 var der aldrig 100 procent politisk fremmøde. Altså er der herfra vurderet ingen opbakning til Team Danmark-aftalen,” siger Chr. Møller, der er bekymret for fremtidens eliteidræt i Randers.

”Jeg har været med til at bygge op nu i 21 år, bl.a. via jobbet på Randers Realskole. Hvis det fortsætter som nu vedtaget af kommunen kan det, der er bygget op gennem 20 år, blive revet ned på seks måneder eller deromkring. Hvis det her anviste er kommunens vej fremover, så er jeg skeptisk. Meget skeptisk,” siger Chr. Møller, der har sagt fra, men….

”Jeg vil gerne fortsat hjælpe, men det bliver ikke på de nuværende præmisser. Jeg skal ikke tilbage for enhver pris. Skal man rette op på det hele, skal man starte helt forfra,” siger Chr. Møller, der til dels undskylder de politikere, der har med eliteprojektet at gøre.

”Denne del af kommunalpolitikken er så specifik, at ingen politiker har den rette indsigt. Og ingen politiker har en chance for umiddelbart at have den rette indsigt,” siger Chr. Møller om de mennesker, der nu bestemmer over og har alle kompetencerne i randrusiansk eliteidræt.

Chr. Møller er især bekymret for de små idrætter.

”Det handler ikke så meget om Randers FC og Randers HK, men om de små idrætsgrene, der mister penge, De steder, hvor muligheden for ekstra træning og fysioterapi har stor betydning. Det er nogle af de ting, der falder væk med de kommunale besparelser,” siger en bekymret Chr. Møller.

Randers Kommune har truffet et valg og en byrådsafgørelse om eliteidrætten fremover.

Det skulle undre, om ikke Team Danmark kunne finde på at rette henvendelse til Randers Kommune for at høre mere om det fremtidige samarbejde.

Randers Kommunes Team Danmark-aftale for perioden 2019-2022 er endnu ikke færdigskrevet endsige underskrevet, men ventes på banen inden længe.