Kim Kabat er 1. januar tiltrådt stillingen som direktør for den nye uddannelsesinstitution FGU Østjylland i Randers, som dækker Syddjurs, Norddjurs, Favrskov og Randers

 

Kim Kabat er 55 år, cand.psych. fra Københavns Universitet med speciale i pædagogisk psykologi samt master i organisationspsykologi fra RUC. Han har mange års erfaringer med dels målgruppen og ungdomsuddannelse, dels med fusions- og organisationsudvikling, de seneste år som selvstændig organisationspsykolog.

”Vi er i FGU Østjyllands bestyrelse rigtig glade for at kunne præsentere Kim Kabat som direktør for det ny FGU Østjylland. Kim har både den teoretiske og praktiske ballast, der skal til for at kunne skabe og lede den ny uddannelsesinstitution”, siger Henrik Øelund, bestyrelsesformand i FGU Østjylland.

Kim Kabat har allerede taget hul på den store opgave, der venter.
”Vores kerneopgave er at gøre en positiv forskel for de unge på kanten af uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet, sådan at de får fodfæste, uddannelse og job. Det vil skolens 120 ansatte og jeg gøre vores yderste for løse sammen med skolens ca. 600 elever”, sige han.

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse.

FGU Østjylland slår dørene op for de første elever august 2019.
”Det er en stor dag, som vi ser frem til med glæde” siger Kim Kabat.

”Indtil da skal vi i fællesskab opbygge det bedste FGU-tilbud til de kommende elever”.

FGU Østjylland er en udadvendt skole med et stærkt lokalt engagement.
”Vores opgave kan kun løses i et tæt samarbejde med kommunerne, ungdomsuddannelserne, det lokale erhvervsliv og civilsamfund. Derfor er vi rigtig glade for den store interesse og de positive udmeldinger fra alle de kommende samarbejdspartnere”, siger Kim Kabat.

Kim Kabat og FGU Østjylland får officiel adresse på Engboulevarden 30.

 

FAKTA

Den Forberedende Grunduddannelse (FGU) henvender sig til unge under 25 år, der ikke har gennemført eller er i gang med en ungdomsuddannelse, og som ikke er i beskæftigelse. FGU har til opgave at understøtte de unges bestræbelser på at komme ind på, og gennemføre, en kompetencegivende ungdomsuddannelse eller at kvalificere sig til et ufaglært arbejde for måske senere at begynde på en uddannelse.

FGU’s tre spor er: Almen grunduddannelse, Produktionsgrunduddannelse og Erhvervsgrunduddannelse. Som elev kan man efter behov gå på skolen i op til to år. FGU’en er resultatet af Folketingets reform af det forberedende område, som skal styrke indsatsen for de unge under 25, der ikke er klar til en ungdomsuddannelse efter grundskolen.

FGU Østjylland består fra 1. august af de fem produktionsskoler i området samt de almene uddannelsesaktiviteter der indtil da primært er varetaget af VUC.