Randers Kommune har haft succes med at styrke indsatsen mod socialt bedrageri.

Indsatsen blev i 2017 tilført to årsværk, og det har givet resultat ved kasse 1.

De økonomiske mål for den nye samlede kontrolenhed er nået, og mere til.

Det samlede offentlige provenu, dvs. det samlede tilbagebetalingskrav plus den samlede fremadrettede besparelse, er på knap 14,7 millioner kroner.

Kontrolenheden arbejder eksempelvis med sager, hvor borgere snyder med kontanthjælp, økonomisk friplads, sygedagpenge,
børnefamilieydelser og boligstøtte.