Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025. Det er målet i den nationale vision ”Bevæg dig for Livet”, som Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI står bag. Og Randers er valgt som en af de 15 kommuner, der nu skal gå forrest i indsatsen for at realisere visionen.

På mødet i går godkendte Randers Byråd en 5-årig visionsaftale mellem Danmarks Idrætsforbund, DGI og Randers Kommune.

Med aftalen forpligtiger Randers Kommune sig til at sætte gang i en række initiativer, der skal bidrage til at realisere den ambitiøse vision.