Et forslag fra Radikale Venstre i Randers Byråd om en styrkelse af midtbyen i Randers blev nedstemt på det netop afholdte byrådsmøde.

Radikale Venstre foreslog, at der bevilliges 15 millioner kroner til styrkelse af midtbyen senest i år, samt der bevilliges yderligere 15 millioner kroner senest 2025.

Det faldt dog ikke i god jord hos de øvrige byrådsmedlemmer.

30 stemte imod, mens Mogens Nyholm som den eneste stemte for.