På byrådsmødet 14. januar behandlede politikerne en sag om et trafiksikkerhedsprojekt, nemlig signalregulering af et kryds på Clausholmvej/Kristrupvej. Det blev vedtaget

 

Og det glæder Iben Sønderup byrådsmedlem fra Socialdemokratiet:

“I Miljø- og Teknikudvalget fik alle vi udvalgsmedlemmer i efteråret 2018 en sagligt begrundet henvendelse fra en borger, der præcist beskrev de problemer, der er i krydset: stor trængsel i myldretiden, særligt om morgenen, og dårlige oversigtsforhold. Dette kombineret med rigtig mange skolebørn, der skal krydse vejen, giver en farlig cocktail.

Som næstformand i Miljø- og Teknikudvalget tog jeg initiativ til at vi fik sat sagen på dagsordenen for at få den ordentlig belyst. Kunne vi løse problemet? Kunne der findes penge til det? Hvad var den bedste løsning? “.

Og det gav genklang i byrådet mandag 14. januar.

Krydset er i dag udformet som et vigepligtsreguleret firbenet kryds med fuld stop for trafikanterne på Kristrupvej. Det betyder, at alle køretøjer på Kristrupvej skal bringes til fuld standsning, og trafikanterne skal herefter orientere sig, inden køretøjet kan sættes i gang igen. Krydset ligger i sammenhæng med en kurve i vejens forløb og på en strækning, hvor der er et betydeligt længdefald på Clausholmvej. Dette betyder, at der er dårlige oversigtsforhold i krydset. Der ligger to offentlige skoler og én privat skole i umiddelbar nærhed af krydset, og der bor mange børn i skolealderen i området. I de seneste fem år er der registreret to uheld i krydset; begge uden personskade og forårsaget af biler fra Kristrupvej, som ikke har overholdt vigepligten.

Cowi har udarbejdet et mere detaljeret forslag til forbedring af trafiksikkerheden i krydset. Cowis forslag, indeholder mindre krydsombygninger og etablering af et signalanlæg. Cowi anslår, at projektet kan realiseres for tre millioner kroner.
Politiet skal som færdselsmyndighed godkende etableringen af et nyt signalanlæg. Det er derfor en forudsætningen for gennemførelsen af projektet, at der opnås godkendelse hos politiet.

Projektet finansieres via anlægsrammen til ”diverse vejprojekter” med henholdsvis 2,3 mio. kr. i 2018 og 1,0 mio. kr. i 2019.

“Vi får signalreguleret det farlige kryds. Det giver bedre sikkerhed for alle, ikke mindst skolebørnene i området. Her har vi vist rettidig omhu. Jeg er meget glad for, at der var så stor opbakning i byrådet til projektet. Nu står vi sammen om at sikre trafikanterne i området, herunder en stor flok af de mindste borgere i vores kommune. Tak til alle der bakkede op”, siger Iben Sønderup.